KONZERTI | KONZERTE
RAZSTAVE | VERNISSAGEN
KNJIŽEVNOST | LITERATUR
ZBORI | CHÖRE
ŠPORT | SPORT

100X K.D. KAJUH

KULTURNI DOM PLIBERK | BLEIBURG

100X  K.D. KAJUH

25. 2. 2023, ob 20.00 uri

V tej pesmi je strastno hotenje zgrabiti za vrat to prekleto življenje

 

Slovenski partizanski pesnik Karel Destovnik – Kajuh se je rodil v Šoštanju, 13. decembra 1922. Zveza slovenskih kulturnih društev ETS se je zato želela pokloniti spominu mladega umetnika, ki je za sabo pustil bogato pesniško zapuščino njegovemu kratkemu življenju navkljub. Recital, katerega naslov je navdihnil ravno Kajuhov verz V tej pesmi je strastno hotenje zgrabiti za vrat to prekleto življenje, je svojo krstno izvedbo doživel v športnem centru Zarja v Bazovici, 8. septembra 2022, ob obeleževanju bazoviških junakov. ZSKD ETS je dogodek ponovila v prestižni lokaciji Kulturnega doma Gorica in tako počastila tudi 41. obletnico le-tega in sicer 26. novembra 2022.

Zaradi pomebnosti sporočila in uspešnih prvih dveh izvedb so organizatorji koncert sklenili ponoviti tudi na avstrijskem Koroškem in sicer v Kulturnem domu Pliberk, 25. februarja 2023, ob 20. uri. Prireditev je sad plodnega sodelovanja s Slovensko prosvetno zvezo na Koroškem in bo nastala v sodelovanju z Zvezo koroških partizanov in Kulturnim domom Pliberk.

Pobudnik in umetniški vodja projekta je vsestranski glasbenik Aljoša Saksida; poleg že poznanih uglasbitev Kajuhovih verzov bo v soboto mogoče prisluhniti predvsem Saksidovim uglasbitvam tako za pevske zbore kot glasbeno spremljavo in soliste. Slišali bomo združene pevske zbore MePZ Rdeča zvezda iz Saleža (dir. Rado Milič), MePZ Lipa iz Bazovice (dir. Tamara Ražem Locatelli), ŽeVS Danica z Vrha (dir. Jana Drassich), ŽeVS Jezero iz Doberdoba (dir. Dario Bertinazzi) in MoPZ Skala iz Gabrij (dir. Aljoša Saksida) – slednji predstavlja novost pri okrepitvi originalne zasedbe. Pod vodstvom uč. Carmen Cosma bo nastopil tudi Združeni otroški pevski zbor Mali kraški Kajuhovci. Kajuhove pesmi bodo zaživele tudi preko instrumentalne izvedbe z Ensemblom Ovce in glasov solo pevcev Aljoše Sakside, Lare Černic in Zore Černic. Poezije in pisma bo podal igralec Ilija Ota. Uvodni pevski pozdrav je bil zaupan združenemu pevskemu zboru Slovenske prosvetne zveze.

 

Bralce obenem seznanjamo z novico, da je vlada Republike Slovenije na pobudo Ministrstva za kulturo leto 2023 razglasila za leto pesnika Karla Destovnika Kajuha. Nacionalna obeležitev Kajuhovega leta, ki bo poklon pesnikovi ustvarjalnosti in njegovi vlogi v kolektivni zavesti Slovencev, bo sovpadala z 79. obletnico pesnikove smrti (vir: https://www.gov.si/).

 

Vstop na sobotno prireditev je prost.