KONZERTI | KONZERTE
RAZSTAVE | VERNISSAGEN
KNJIŽEVNOST | LITERATUR
ZBORI | CHÖRE
ŠPORT | SPORT

KNJIŽNICA - BÜCHEREI

V kletnih prostorih Kulturnega doma Pliberk hrani bogata knjižnica nad 5000 knjig, ki so na voljo vsem, ki radi berete.

Na pobudo podžupana občine Ruše, Ladislava Pepelnika, ki je tudi ravnatelj osnovne šole, podžupana Ivana Krajnca in knjižničarja Mariborske knjižnice enota Ruše so po celi Sloveniji z zbiralno akcijo »1000 knjig za Kulturni dom« zbrali tisoče knjig in jih podarili knjižnici v Kulturnemu domu. Tekom let se je z darovi knjig različnih ustanov (Slovenska študijska knjižnica, ministrstvo za kulturo RS in raznih dobrotnikov) knižnica polnila, tako, da sedaj hrani hrani bogato zbirko čitiva.

V knjižnici je bogata zbirka slovenskih in dvojezičnih knjig za predšolske otroke, za šolarje, mladino in za odrasle. Posebno otroci in mladinci so vabljeni, da sodelujejo pri tekmovanju za bralno značko. Za branje bodo nagrajeni, če v teku šolskega leta preberejo najmanj 7 slovenskih knjig. Ob koncu leta vsakega pridnega bralca čaka lepa nagrada v obliki knjige.
Dragi starši, bice in dedeji – bodite zgled vašim otrokom in vnukom. Vzemite v roke včasih knjigo, glejte slikanice z najmlajšimi in spodbujajte jih k branju. Tako bodo tudi sami večkrat segli po knjigi – naši najljubši prijateljici.

 

Der Kulturni dom in Pliberk/Bleiburg beherbergt eine Bücherei mit über 5000 Büchern.

Auf Initiative des Vizebürgermeisters und Direktors der Schule in Ruše bei Maribor Ladislav Pepelnik wurden im Jahr 2008 unter dem Motto »1000 Bücher für das Kulturni dom« in ganz Slowenien über 2000 Bücher gesammelt und der Bücherei im Kulturni dom übergeben. Im Laufe der Jahre sammelten sich durch Spenden von Organisationen und privaten Gönnern über 5000 slowenische und zweisprachige Bücher, welche allen die gerne lesen zur Verfügung stehen.

Auf Leseratten warten Jugendbücher, Kinderbücher und Bücher für Kinder im Vorschulalter. Die Kinder können auch beim Lesewettbewerb „Bralna  značka“ mitmachen, wen sie im Laufe des Schuljahres mindestens 7 slowenische Bücher  durchlesen. Am Ende des Schuljahres werden sie mit einem Buch belohnt.

Selbstverständlich haben wir auch Lektüre für Erwachsene.

  • Odpiralni časi knjižnice/Öffnungszeiten:
    Od ponedeljka do petka med 09.00 in 12.00, ter med 14.00 in 16.00.
    V petkih: med 18.00 in 20.00 uro.
    Najva pri hišniku g. Piceju.