KONZERTI | KONZERTE
RAZSTAVE | VERNISSAGEN
KNJIŽEVNOST | LITERATUR
ZBORI | CHÖRE
ŠPORT | SPORT

O NAS - ÜBER UNS

Jurij Mandl – predsednik

Dologoletna želja se je izpolnila

Želja po lastnem kulturnem domu v Pliberku je obstajala že desetletja. Za realizacijo pa je vedno manjkalo denarja. Ko je leta 1993 bil na prodaj stari „Lagerhaus“, se je ustanovilo društvo „Kulturni dom Pliberk/Bleiburg“ z namenom, da kupi ta objekt in preuredi v kulturno športni center. Takrat vplivni ljudje v Pliberku pa so to preprečili. Želja po lastnih prostorih pa je ostala in še rasla. Leta 1994 so zastopniki kulturnih društev dokončno sklenili, da se bo Kulturni dom gradil. Dr.Peter Vencelj, takrat minister za Slovence v zamejstvu in po svetu je bil projektu zelo naklonjen in je nakazal potrebni „štartni kapital“. Po neštetih obiskih na merodajnih uradih in pri politikih in njih zagotovilih za finančno podporo je bilo leta 1996 tako daleč, da se je začela gradnja. Po intervenciajh športnih društev se je sklenilo, da se zgradi tudi športna dvorana. Objekt je načrtoval domači arhitekt Karl Vouk, z deli pa so bila poverjena v glavnem domača podjetja. Leta 1998 se je v tedaj še nezgotovljeni dvorani odvijala prva kulturna prireditev in s tem se je uresničila dolgoletna želja pliberških kulturnikov. Eno leto kasneje pa so se v športni dvorani odvijale prve tekme.

Glasom pravil je namen društva in naj tudi v bodoče ostane

  • da vsestransko goji in razvija slovensko kulturo in šport ter nudi svojim članom ustrezne možnosti za kulturno in športno udejstvovanje,
  • da pospešuje ustvarjalnost na vseh področjih kulture,
  • da zadovoljuje povpraševanje po izobrazbi, razvedrilu in primernemu koriščanju prostega časa in organizira tozadevne prireditve,
  • da posreduje pripadnikom večinskega naroda na Koroškem slovensko kulturo in seznanja svoje člane s kulturo večinskega narod in s tem krepi medsebojno razumevanje med narodno skupnostjo in večinskim narodom na Koroškem,
  • da vodi kulturni dom v Pliberku, ki naj služi kulturnemu delu domačih društev in ustanov zlasti v občini Pliberk in v sosednjih koroških občinah,
  • da vodi in upravlja kulturni dom v smislu načel mirnega sožitja in sodelovanja med slovensko narodno skupnostjo in večinskim narodom na Koroškem.

Za finančne podpore gre zahvala na tem mestu Republiki Sloveniji, Republiki Avstriji, deželi Koroški, južnemu Tirolu, mestni občini Pliberk, Zadrugi Market Pliberk, Posojilnici-Bank Pliberk ter neštetim privatnim podpornicam in podpornikom ter vsem prostovoljnim pomagačem.


Ein jahrelanger Wunsch ging in Erfüllung

Jahrzehnte hegten die slowenischen Kulturvereine den Wunsch nach einem eigenen Dach, einem eigenen Kultursaal. Um diesen Wunsch zu erfüllen, wurde im Jahre 1993 der private Verein „Kulturni dom Pliberk/Bleiburg“ gegründet und im Jahre 1996 mit dem Bau des Objektes begonnen. Um auch dem Wunsch der Sportvereine zu entsprechen, wurde im Keller eine Sporthalle errichtet. Unzählige Stunden und Kilometer waren im Vorfeld erforderlich um bei den maßgeblichen Ämtern und Politikern vorstellig zu werden um die erforderlichen finanziellen Mittel zu lukrieren. An dieser Stelle gilt unser Dank der Republik Slowenien, der Republik Österreich, dem Land Kärnten, der autonomen Provinz Südtirol, der Stadtgemeinde Bleiburg, dem Zadruga Market Pliberk/Bleiburg, der Posojilnica-Bank Pliberk Bleiburg und allen privaten UnterstützernInnen sowie allen freiwilligen HelfernInnen für die tausenden Stunden unentgeltlicher Arbeit.

In den Vereinsstatuten wurde festgeschrieben, dass sich der Verein unter anderem zur  Aufgabe stellt

  • der Mehrheitsbevölkerung in Kärnten die slowenische Kultur zu vermitteln und seine Mitglieder mit der Kultur der Mehrheitsbevölkerung vertraut zu machen,
  • das Haus im Sinne des friedlichen Miteinanders beider Volksgruppen zu führen

Diese Aufgaben hat der Verein in den letzten jahren bereits erfüllt und wird auch in Zukunft in diesem Sinne handeln.

 

Za društvo I für den Verein
„Kulturni dom Pliberk I Bleiburg“

Georg-Jurij Mandl
Predsednik I Obmann

Marija Toljić – podpredsednica

Težko je v nekaj besedah izraziti poslanstvo, namen in vlogo  Kulturnega doma v Pliberku, te skupne hiše vseh pliberških kulturnic in kulturnikov, umetnic in umetnikov, športnic in športnikov ter vseh drugih, ki jim je dom blizu in vanj zahajajo.

Z jezikom smo ali nismoje zapisal koroškoslovenski pisatelj in Prešernov nagrajenec Florjan Lipuš. Ta misel je v spomin in opomin zapisana na vidnem mestu naše knjižnice v kletnih prostorih Kulturnega doma.

Slovenski jezik je v pliberškem kraju prisoten že nad 1100 let. Poznamo Brižinske spomenike, ki so najstarejši znani ohranjeni zapisi v slovenščini in najstarejši latinični zapis v kateremkoli slovanskem jeziku. Nastali so v obdobju med letoma  972 in 1039 na zgornjem Koroškem, izvirno besedilo naj bi nastalo že v 9. stoletju. Malo znano pa je, da imamo zgodnji vir za slovensko besedo iz 9. oz. 10. stoletja tudi iz Libuč pri Pliberku!  Gre za primer zagovora zoper zvine, ki so ga našli v cerkvi v Libučah.

Kristus in sv. Peter sta šla po svetu.
Prišla sta do vode Jordanove.
Šla sta čez vodo.
Peter je padel v vodo in je zavpil:
Kirsitus, pomagaj!
Kost stopi k kosti, sklep k sklepu,
kita stopi h kiti, žila stopi k žili,
meso stopi k mesu, mozek stopi k mozku,
kri stopi k krvi, voda stopi k vodi,
koža stopi h koži, moč pa k moči!
Pomagaj bog Oče …

Skupaj z zagovorom zoper otekline iz Gorjan pri Bledu je bil objavljen v kroniki „Slovenci skozi čas”, ki je leta 1999 izšla pri založbi Mihelač v Ljubljani.

Wotok,
pojde raz most
na kost, raz kost
na meso
raz dlako
na zeleno trato,
raz meso
na dlako.
Tam pojde
devet komolcov
wbok v tla!
Tam bode  na „tuc“
Tam bode na „tuc“.

Mi smo bili, smo in bomo! In sicer z jezikom, ki so ga nas učili naši predniki, nam preko jezika posredovali ljubezen do domačega okolja in sočloveka, nenazadnje tudi kot sredstvo za vzpon naše kulture in kulturnega delovanja. Da je ta jezik živ v domačem ljudstvu, še posebej dokazujejo številni bukvarji v naši regiji, bivši, današnji in upajmo, da tudi prihodnji.

Pliberški kulturni dom “ni le hiša, je družina, so znanci in je vas”, pravi eden od njih, naš kulturnik in pisatelj Herman Germ, in še več: “je utrip ljubečega srca, v megli sinjina in v tujini košček osrečujočega neba“. Tako naj bi čutili vsi!

Izhajajoč iz tega osnovnega poslanstva pa nam je pomembno tudi razvijanje medkulturnega dialoga, združevanje vseh prebivalcev naše regije v kulturi ter iskanje plodnih konceptov, s katerimi bomo uspeli naš veliki Kulturni dom napolniti do zadnjega kotička. Dejavnosti in dosežkov je mnogo!

Ponosni smo lahko, da imamo v našem Kulturnem domu poleg celovškega mestnega gledališča največji oder na Koroškem. Posebno zaslužna zanj je naša priljubljena režiserka in pisateljica Anita Hudl, ki je letos nepričakovano in vse prerano šla od nas. Upam, da bomo ta prostor v Anitinem pa tudi splošnem gledališkem smislu še naprej pogosto uporabljali in ga poživljali v častnem spominu nanjo.

Kaj še? Seveda: Brez petja veselja ni! Zato bo naša hiša še naprej nudila dom našim pevskim in glasbenim skupinam ter ponujala pevski in glasbeni program vseh vrst z našimi pevskimi zbori in društvi „Kralj Matjaž“, „Foltej Hartman“, „Podjuna“ in drugimi ter v okviru koncertov  Glasbene šole Pliberk ali gostovanj vrhunskih skupin in umetnikov od blizu in daleč.

Dobrodošli – Welcome – Benvenuti – Bien venue – Herzlich Willkommen tudi pri številnih umetniških razstavah ter na športnih prireditvah odbojkaškega kluba SK Aich/Dob, pri nogometnih tekmah in treningih Slovenskega atletskega kluba ali namiznoteniških turnirjih Humške skupnosti!

Drage bralke, dragi bralci teh spletnih strani, prireditve, ki ste jih in jih boste, kakor upam, še uživali v našem domu, naj Vam poživljajo kri, ob spominu nanje naj Vam lice zažari!

V tem smislu prisrčno pozdravljeni pri nas v Kulturnem domu v Pliberku!

 

Maria Toljić

podpredsednica društva Kulturni dom Pliberk/Bleiburg

Podatki društva  Kulturni dom Pliberk:

Velikovška cesta 10, 9150 Pliberk/Bleiburg

ZVR-številka:345877689
Predsednik:Jurij Mandl
Podpredsednica:Marija Toljić
Tajnik:Jožko Hudl
Blagajničar:Vinko Kušej
Odborniki:Silvo Kumer
 Vladimir Nachbar
 Stefan Domej
 Andrej Wakounig
  
Nadzorni odbor:Franz Trap
 Franz Kuežnik
 Boris Sturm
 Fridl Kapun