KONZERTI | KONZERTE
RAZSTAVE | VERNISSAGEN
KNJIŽEVNOST | LITERATUR
ZBORI | CHÖRE
ŠPORT | SPORT

Lieterarno glasbeni večer

KULTURNI DOM DOM PLIBERK | BLEIBURG

Film Izginjanje / Verschwinden

Film Andrine Mračnikar / Ein Film von Andrina Mračnikar

Ponedeljek / Montag, 10. 10. 2022, 19:00

Vstopnina / Eintritt 10 €

Karte pri večerni blagajni!

Več: https://verschwinden-izginjanje.com