KONZERTI | KONZERTE
RAZSTAVE | VERNISSAGEN
KNJIŽEVNOST | LITERATUR
ZBORI | CHÖRE
ŠPORT | SPORT

New-Times Big Band

KULTURNI DOM PLIBERK | BLEIBURG

New-Times Big Band

7. 12. 2023, ob 19:30  uri

Nastopajo:

TROMPETE | TROBENTA
Boris Butej, Jan Butej, Filip Dihpol, Elias Zweytick

POSAUNE | POZAVNA
Jure Luzar, Klaus Potočnik, Miha Štefl, Emanuel Wutte

SAXOFON | SAKSOFON
Benjamin Butej, Nadja Merkač, Tatjana Oraže-Vavti,
Miha Vavti, Lara Wakounig

RHYTHMUSGRUPPE | RITEM SEKCIJA
Miriam Kaiser (Piano | klavir)
Fabian Smolnik (Gitarre | kitara)
Daniel Kaiser (Bass | bas)
Simon Trap (Schlagzeug | bobni)
Peter Mödritscher (Percussion | percussion)

SÄNGERINNEN | PEVKE/-CI
Danilo Katz, Simona Krajger, Lara Wulz

KÜNSTLERISCHER LEITER | UMETNIŠKI VODJA
Miha Vavti

O NEW-TIMES BIG BANDU
Pobudnik New Times Bigbanda je bil Jože Kušej ml., ki je, ko je začel
igrati pozavno, veliko poslušal Glenna Millerja. Ta pa je imel big band.
Tako je dve leti po ustanovitvi društva Godba na pihala Šmihel nastala
v letu 1989 še sekcija za big band.
Ker niso imeli primernih not, se je Kušej peljal do tedanjega dirigenta
Big Band RTV Slovenija Jožeta Privška in dobil prve aranžmaje, note
in literaturo za big band. Nato so začeli vaditi in nobeden ni imel pravega
pojma o jazzu in fraziranju. Da bi se glasbeno razvili naprej, so
člani New Times Bigbanda redno sodelovali s priznanimi jazz-glasbeniki.
Ko so člani big banda Tonč Feinig, Stefan Thaler in Mario Vavti šli študirat
na Nizozemsko je nenadoma manjkala cela ritem-sekcija. To je
pomenilo nekaj let pavze za big band. Preostali člani pa so nastopali
v manjših zasedbah kot je to News Times Jazz Combo.
Danes je spet dosti članov za „pravi“ big band. Med člani big banda
je veliko mladih. Ker nekateri študirajo in koordinacija ni enostavna,
velikokrat vadijo po sekcijah ali ob koncu tedna.

ÜBER DIE NEW-TIMES BIG BAND
Der Initiator der New Times Bigband war Jože Kušej Jr., der, als er begann,
Posaune zu spielen, viel Glenn Miller hörte. Dieser hatte eine Big
Band. So wurde 1989, zwei Jahre nach der Gründung der Godba na pihala
Šmihel/Blaskapelle St. Michael, eine Big-Band-Sektion gegründet.
Da sie keine geeigneten Noten hatten, ging Kušej zu Jože Privšek, dem
damaligen Dirigenten der Big Band von RTV Slowenien, und besorgte
sich die ersten Arrangements, Noten und Literatur für eine Big Band.
Dann fingen sie an zu proben und keiner von ihnen hatte eine wirkliche
Ahnung von Jazz und Phrasierung. Um sich musikalisch weiterzuentwickeln,
arbeiteten die Mitglieder der New Times Bigband regelmäßig mit
renommierten Jazzmusikern zusammen.
Als Bandmitglieder Tonč Feinig, Stefan Thaler und Mario Vavti zum Studium
in die Niederlande gingen, fehlte plötzlich die gesamte Rhythmusgruppe.
Für die Big Band bedeutete dies eine mehrjährige Pause. Die
übrigen Mitglieder traten in kleineren Ensembles wie der News Times
Jazz Combo auf.
Heute sind wieder genügend Mitglieder für eine „richtige“ Big Band da.
Unter den Mitgliedern der Big Band sind viele junge Leute. Da einige
studieren und die Koordination nicht

Naš dirigent
Mario Vavti je študiral pozavno pri Erichu Kleinschusterju
(A), Bar tu van Lierju (NL) in Edu Neumeistru
(ZDA). Od leta 2004 živi na Dunaju, kjer
deluje kot glasbenik in kulturni posrednik. Poleg
mednarodnega delovanja kot solist in sideman
vodi lastne zasedbe in projekte z znanimi glasbeniki
iz lokalne jazzovske scene.

Unser Dirigent
Mario Vavti studierte Posaune bei Erich Kleinschuster
(A), Bart van Lier (NL) und Ed Neumeister
(USA). Seit 2004 lebt er in Wien wo er als Musiker
und Kulturvermittler tätig ist. Neben seiner internationalen
Tätigkeit als Solist und Sideman leitet
er eigene Bands und Projekte mit namhaften Musikern
der heimischen Jazz Szene.