KONZERTI | KONZERTE
RAZSTAVE | VERNISSAGEN
KNJIŽEVNOST | LITERATUR
ZBORI | CHÖRE
ŠPORT | SPORT

Spomini – In Memoriam

KULTURNI DOM DOM PLIBERK | BLEIBURG

SPOMINI / IN MEMORIAM

petek / Freitag, 4. 11. 2022, 19:00

TONČ FEINIG piano & petje I Gesang

KATARINA HARTMANN branje & petje I Lesung & Gesang 

MICHAEL KRISTOF-KRANZELBINDER branje I Lesung

Pisma koroških
Slovenk in Slovencev iz taborišč in zapora med 2. svetovno vojno, bosta brala
gledališki igralec Michael Kristof-Kranzelbinder in igralka ter pevka Katarina
Hartmann, ki bo tudi pela koroške narodne pesmi v novi interpretaciji. Na
klavirju jo bo spremljal Tonč Feinig.